Fördubblad produktion med accelerator

2017/09/12

Genom att möjliggöra avformning efter bara 5-6 timmar kunde Chryso Nordic hjälpa en prefabtillverkare  att fördubbla produktionskapaciteten.

En prefabtillverkare  ville öka produktionskapaciteten i en av sina fabriker. För att hitta en bra lösning som kunde integreras med den befintliga verksamheten vände man sig till Chryso Nordic, som är en innovativ leverantör av tillsatsmedel till betong på den nordiska marknaden. 

– Fabriken har tvåskift, men då den normala avformningstiden ligger på 16-20 timmar kunde man ändå inte använda samma gjutformar mer än en gång per dygn,  vilket inte var tillräckligt för den produktionsbelastning de hade, berättar Anders Svensson, VD för Chryso Nordic AB.

Modifierar härdningsprocessen

Efter att ha analyserat behoven och förutsättningarna i nära dialog med kunden föreslog Chryso Nordic att tillsätta acceleratorn CHRYSO®Turbo F50. Det är en specifik formel som modifierar betongens härdningsprocess, vilket lämpar sig väl för produktion där mycket hög hållfasthet behövs i ett tidigt skede som är fallet i prefabindustrin.

– Den kemiska processen gör att cementpastan mellan ballasten härdar snabbare, vilket tidigarelägger processen i härdningscykeln. Eftersom man kan avforma redan efter 5-6 timmar gav det kunden möjlighet att gjuta ytterligare en gång i samma formar under ett dygn. Med den här lösningen kunde kunden fördubbla sin produktion, säger Anders Svensson.

Kan skräddarsy tillsatsmedel

Han och hans kollegor märker hur kraven på betongen hela tiden ökar. Den ska bland annat ha högre hållfasthet och vara  stabil, varje dag.

– Kunderna måste alltid kunna lita på det de blandar ihop. Vi har tillgång till många tillsatsmedel som vi vet fungerar mycket bra. Tillsatsmedlet hamnar ofta i skymundan då det tas för givet. Men det går att göra mycket med betongen med rätt tillsatsmedel. Vi har ett stort utbud av standardprodukter, men kan även skräddarsy tillsatsmedel för specifika behov, tillägger han avslutningsvis.