CHRYSO®Turbo F50

Compliance

Ett helt unikt accelerationssystem för prefabtillverkning

  • Möjlighet till dubbelgjutning i samma form
  • Mycket korta uppehållandetider och avformningstider
  • Full kontroll på betongens arbetsbarhet
Market Specification
Tekniskt Datablad Download
Säkerhetsdatablad Download
Packaging
Förpackning.
  • Bulk
  • 1000lit Container
  • 215lit Fat