CHRYSO®Dem Bio 15

CHRYSO®Dem Bio 15 är en vegetabilisk baserad formolja färdig för användning, utformad på basis av vegetabiliskt råmaterial, även fri från aromatiska lösningsmedel.

Market Specification Market Specification Market Specification
Tekniskt Datablad Download
Säkerhetsdatablad Download
Packaging
Förpackning.
  • Bulk
  • 1000lit Container
  • 215lit Fat
  • 25lit Dunk