CHRYSO®Quad 20

Compliance Compliance

CHRYSO® Quad 20 minskar separation och blödning när den tillsätts i färsk betong, utan att påverka flytegenskaperna negativt.

Market Specification Market Specification Market Specification
Tekniskt Datablad Download
Säkerhetsdatablad Download
Packaging
Förpackning.
  • Bulk
  • 1000L Container
  • 215L Fat
  • 25L Dunk