CHRYSO® Aquabeton

Överensstämmelse Överensstämmelse

Tillsatsmedel i pulverform som tillsätts i betongen för gjutningar under vatten.

Marknads specifikation Marknads specifikation
Förpackning
Förpackning.
  • 55kg plast fat/tunna