CHRYSO®Tard CHR

Compliance Compliance

En retarder som förlänger uppehållandetiden och arbetsbarheten på betongen.

Market Specification Market Specification
Tekniskt Datablad Download
Säkerhetsdatablad Download
Prestandadeklaration Download
Packaging
.
  • Bulk
  • 1000L Container
  • 215L Fat
  • 25L Dunk