Tillsatsmedel för speciella applicationer

Betongkemi Betongplast
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Betongplast förbättrar vidhäftning, vattentätning och bearbetbarheten hos betongen. Betongkemi Betongplast har även en accelererande effekt.
Produkt beskrivning
CHRYSO®AB 42
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO® AB 42 är en en produkt som reducerar luftstrukturen i betongen, den förhindrar luftbubblor/porer i ytan. Utmärkt när höga krav på...
Produkt beskrivning
CHRYSO® Aquabeton
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation Marknads specifikation
Tillsatsmedel i pulverform för undervattensgjutningar
Produkt beskrivning
Betongkemi Hydrofob 1
Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Hydrofob 1 är ett hydrofoberande tillsatsmedel som tillsätts för att förhindra kalkutfällningar och göt betongen mer vattenavvisande.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Serenis
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®Serenis är ett krympnings reduceringsmedel, tillsatsmedel för betong och murbruk.
Produkt beskrivning