Ytbehandling

CHRYSO® HD
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation
CHRYSO® HD genomtränger och har två stora egenskaper, ytförstärka det övre skiktet i betongen och gör betongen mer dammfri och...
Produkt beskrivning
CHRYSO®RenoCrete Color
Förnya din gamla och slitna marksten
Produkt beskrivning