Formolja Direktavformning

CHRYSO®Dem Lys
Market Specification Market Specification
En tunn vegetabiliskt baserad formolja framtagen för direktavforming
Produkt beskrivning