Accelerator

CHRYSO®Xel Time 44
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®Xel Time 44 är en accelerator som påskyndar härdningsförloppet i betongen.
Produkt beskrivning