Retarder

CHRYSO®Tard CHR
Compliance Compliance
Market Specification Market Specification
En retarder som förlänger uppehållandetiden och arbetsbarheten på betongen.
Produkt beskrivning