Övrigt

Betongkemi Krympspärr 1
Marknads specifikation Marknads specifikation
En vattenbaserad krymp och fuktspärr som används på nygjuten betong
Produkt beskrivning
Betongkemi Betongplast
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Betongplast förbättrar vidhäftning, vattentätning och bearbetbarheten hos betongen. Betongkemi Betongplast har även en accelererande effekt.
Produkt beskrivning
Betongkemi Hydrofob 1
Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Hydrofob 1 är ett hydrofoberande tillsatsmedel som tillsätts för att förhindra kalkutfällningar och göt betongen mer vattenavvisande.
Produkt beskrivning