CHRYSO®Quad Solutions

CHRYSO®Quad Solutions öppnar möjligheter för att producera högpresterande betong oavsett siktkurvor, kornform eller innehåll av lera i ballasten.

CHRYSO®Quad är det första omfattande utbudet av tillsatsmedel och tjänster för att bättre kunna använda utmanande sand: Under- eller överskott av finmaterial, lera och kornform.

En lösning på hållbar utveckling

Du kan använda utmanande sand
De nya CHRYSO®Quad-tillsatsmedlen ger ett bra svar för att använda utmanande sand och producera betong som uppfyller dina prestandakriterier.                                                                                                   
Sänk produktionskostnaderna
Tillsammans med CHYSO®Quad lösningar kan mer sand användas från Sveriges täkter och därigenom sänka produktionskostnader.

Minska din miljöpåverkan
Genom möjligheterna av att använda ett bredare spektrum av sand, förbättras användningen av de lokala resurserna och därigenom minska ditt koldioxidavtryck.

Utmanande sand:

Effekter på betongens prestanda


Underskott av finmaterial

 • Kompakthet - Porositet
 • Seperations och pumpsvårigheter

Överskott på finmaterial

 • Större behov av vatten/tillsatsmedel
 • Försämrar pump- och arbetsbarhet
 • Produktivitet – Blandningstid

Kornform

 • Större behov av vatten/tillsatsmedel
 • Försämrar pumpbarheten
 • Försvårar arbetsbarheten
 • Produktivitet – Längre blandningstidLera

 • Behov av vatten/tillsatsmedel
 • Försämrar pumpbarheten
 • Förkortar arbetsbarhetstiden
 • Produktivitet – Längre blandningstid

Våran lösning:

En skräddarsydd lösning för varje typ av sand

Överskott av finmaterial
och/eller lera
 • Säkerställer tillsatsmedlens verkan
 • Reducerar viskositeten

 

CHRYSO®Quad
Serie 700 / 800 / 900

Underskott av finmaterial
och/eller ofördelaktig kornform
 • Förbättrar betongens sammansättning
 • Förbättrar slutfinishen


CHRYSO®Quad
Serie 400 / 500 / 600

CHRYSO®Clear Test: Ett oumbärligt verktyg för att mäta lerinnehåll

Vi har utvecklat ett ledande verktyg för att analysera sand som innehåller lera:

CHRYSO®Clear Test, ett nytt verktyg som snabbt kan avslöja förekomster av lera i sand oavsett det är natur eller krossat.

 • Field or laboratory testing
 • Immediate results

Enkel analysering av sand med CHRYSO®Quad Lab

CHRYSO®Quad Lab

CHRYSO®Quad Lab är en innovativ tjänst för att kunna analysera eran sand och kunna bestämma vilket CHRYSO®Quad tillsatsmedel som passar era behov bäst.