CHRYSO®Xtag

CHRYSO®Xtag är en impregneringslösning avsedd för att skydda betong, tegelsten och viss natursten mot graffiti. Den hjälper även till att minska utvecklingen av mikroorganismer (alger, mossa, etc.)

Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Debug toolbar