CHRYSO®Optima 189

Överensstämmelse Överensstämmelse

Är en superplasticerare speciellt framtagen för fabriksbetong

Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Debug toolbar