Chryso lanserar nya produkter i Premia 300-serien

2020/11/12

-Då utvecklingen av nya tillsatsmedel som lämpar sig för krossad ballast sker ständigt adderar vi tre helt nya produkter till serien: Premia 390, Premia 392 och Premia 396, berättar Marcus Hermansson, teknisk säljare på Chryso.

Andreas Thorelund, konsult och inhyrd projektledare på Centrum Pile AB med ansvar för implementering av krossad ballast i produktionen berättar:

-Det medlet Centrum Pile AB använde sig av i den dagliga produktionen visade sig inte vara kompatibel med de nya delmaterialen kunden önskade ha i sin produktion. Jag fick i uppdrag att ta fram den bästa tänkbara lösningen och det fanns många aspekter och flera positiva resultat som gjorde att Chryso fortsatte som leverantör och kunde utvidga samarbetet med Centrum Pile. Man måste förstå att det inte går att jämföra ett byte från mellanmjölk till lättmjölk här! Det här är något helt annat. Allt från forskningsarbete av Chryso i Frankrike, framtagande av krossad ballast i Östad och däremellan säkert 15 faktorer som till slut gjorde att Premia 390 blev rätt produkt.

Andreas Thorelund fortsätter:

-Centrum Pile har ett oerhört komplext system att tillverka pålar på. Innan betongen ligger i form och transporteras, måste den färska betongens egenskaper vara exakt som när vi inte använde oss av krossad ballast. Minsta lilla avbräck från betongens rätta egenskaper innebär en stor tidsförlust. Och tid är pengar. Premia 390 har visat sig uppfylla samtliga våra krav på tillsatsmedel.

Chryso utvecklade Premia 300-serien för prefabtillverkning där korta avformningstider är ett av kraven. Serien finns anpassad för olika typer av cement där både ren portlandcement och blandcement med tillsatt slagg, kalk med mera får en snabbare bindningstid.

-Våra kunder ser en möjlighet att kunna sänka cementmängden och därmed minska sitt CO₂-avtryck. I en del fall kan man också plocka bort andra tillsatsmedel vilket innebär en kostnadsbesparing, berättar Marcus Hermansson.

De tre produkterna som lanseras nu har i grunden liknande egenskaper men skiljer sig mycket från varandra i form av vilken typ av ballast som används, vilken cement som betongen blandas på och hur snabbt produkten ska lyftas från gjutbordet.