VD ord- Året 2020

2020/12/11

2020 börjar lida mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett mycket annorlunda år. Covid-19 har påverkat många företag, men kanske framförallt oss som människor. Pandemin har förändrat hur vi agerar i samhället och mot varandra. Vår bransch har dock varit priviligierad och om man bortser från en viss inbromsning när pandemin startade, har Chryso klarat sig mycket bra.

I år har vi introducerat en avjämningsmassa, Cemfloor, tillsammans med olika regionala aktörer i Norden. Det är en intressant produkt för den nordiska marknaden som vi tror mycket på och som slagit väl ut i Europa under ett par år. En stor fördel med Cemfloor är att den blandas i traditionell betongstation och distribueras med vanlig betongbil.

Vi har också lanserat tillskott i Premia 300-serien för Prefab tillverkning som är anpassad för olika typer av cement för att få ett snabbare härdningsförlopp. Produkten möjliggör att våra kunder kan sänka cementmängden och minska sitt CO2-avtryck samtidigt som man gör en kostnadsbesparing.

På grund av besöksrestriktionerna har vi inte kunnat sjösätta våra tillväxtprojekt som planerat. Däremot har vi startat upp den hel del projekt som vi kommer lansera under nästa år. Vi arbetar vidare med produkterna vi lanserat i år, men vi kommer också lägga stort fokus på att utöka vår närvaro inom fabriksbetong och cementindustrin.

Under året har vi också genomfört en rad åtgärder för att bidra till en bättre miljö. Nivåmätningssystem på plats hos vissa av våra kunder, optimering av transporter och miljöklassade bilar är några, men vi har också utökat vår lokala produktion. Vi tar hem mer koncentrat från Frankrike och producerar mer i Sverige vilket resulterar i färre transporter från Frankrike och snabbare leveranser till våra kunder.

Chryso är en världsspelare och vi planerar att öka våra marknadsandelar i Sverige på ett kontrollerat sätt, utan att tumma på kvalitet eller tappa den nära kundkontakten. Hela 15% av våra resurser läggs på utveckling och vi värdesätter att arbeta och utveckla produkter tillsammans med våra kunder. Under nästa år planerar vi att förstärka vår organisation för att bli en ännu bättre samarbetspartner.

Slutligen vill jag lyfta på hatten för våra medarbetare. Omställningen till hemarbete och digitala möten har fungerat mycket bra i en orolig tid. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla som kämpat och kämpar inom vården. Er insats är ovärderlig.

Med dessa ord vill jag önska dig som kund, samarbetspartner och medarbetare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Thomas Orrbeck
VD, Chryso Nordic