CHRYSO®Xel Optisol 90 för snabbare härdning i vinterkylan

2021/01/25
För att få igång betongens härdningsprocess lika bra på vintern som på sommaren har Chryso tagit fram ett flyttillsatsmedel med accelerator, CHRYSO Xel Optisol 90, som lanserades 2019. Det är en innovativ formulering, skräddarsydd för Nordiska förhållanden, som gynnar ett snabbare härdningsförlopp vid låg temperatur. 

CHRYSO®Xel Optisol 90 är ett flyttillsatsmedel med accelerator som bidrar till färre sprickbildningar och missfärgningar samtidigt som den ger goda möjligheter att öka rotationen på formar och korta tiden inför skurning/glättning av plattor. Produkten kan även kombineras med Chrysos superplasticerare Optima 248 för att ge betongen extra bra flytegenskaper.

 

Optimal för platta på mark

CHRYSO®Xel Optisol 90 är särskilt lämpad för gjutning av platta på mark och ett företag som använt produkten med gott resultat är Sponholtz Betonggolv.

– Vi gjuter många villagrunder och mönstrar mycket markbetong, men även flytspackling och betonggolv för industriell verksamhet. Vi laborerar mycket med tillsatsmedel beroende på årstider och väderförhållanden och jobbar ständigt mot risken för sprickbildningar och missfärgningar av betongen. Vintertid använder vi Optisol på alla utomhusgjutningar, kombinerat med varmvatten i betongen. Om det inte är för kallt ute kan det vara bättre att sänka värmenivån för att istället höja acceleratorprocenten. Då håller sig betongens arbetskonsistens bra i utlägget och accelatorn blir ett hjälpmedel för stålglättningen av golven, berättar Jonas Sponholtz, vd på Sponholtz Betonggolv i Kinna.

Även om CHRYSO®Xel Optisol 90 framför allt används vintertid kan den även vara till stor hjälp vid gjutning under varma vår- och sommardagar med låg luftfuktighet, enligt Jonas Sponholtz:

– Då har betonggolv en tendens att torka uppifrån istället för underifrån, vilket försvårar glättningen. Vi vill att betongen ska torka/härda underifrån, för att det inte ska bli ojämnheter eller ytsprickor.

 

Långvarigt kundsamarbete

Sponholtz Betonggolv handlar cirka 70 procent av sin betong från Kvarnbäckens Betongfabrik i Kungsbacka. En betongleverantör med inriktning på små och medelstora företag och som har varit kund hos Chryso Nordic sedan nio år.

– Vi har ett långtgående samarbete med Chryso Nordic som vi uppfattar som lyhörda och flexibla. På senare år har de fått mer resurser. Det innebär bland annat att de kan ge oss snabbare service, vilket naturligtvis är positivt för oss och våra kunder, säger Per Askerdal på Kvarnbäckens Betongfabrik.

Kvarnbäcken erbjuder både fabriksbetong och prefabbetong och har sett ett stort intresse för CHRYSO®Xel Optisol 90 bland sina kunder.

– Optisol förkortar tiden inför glättning och har fungerat överväldigande bra. Den går också bra att kombinera med luftporbildaren CHRYSO Air G500 med bibehållen lufthalt och/eller en liten dosering av flytmedlet CHRYSO Optima 248, kommenterar Per Askerdal.

CHRYSO®Xel Optisol 90 kan beställas på fat, IBC-tank eller som bulk och fungerar med de flesta cementtyper. Doseringen ligger på allt från 0,5 upp till 3,0 procent.