CHRYSO®Turbo F50

Överensstämmelse

Ett helt unikt accelerationssystem för prefabtillverkning

  • Möjlighet till dubbelgjutning i samma form
  • Mycket korta uppehållandetider och avformningstider
  • Full kontroll på betongens arbetsbarhet
Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Förpackning
Förpackning.
  • Bulk
  • 1000lit Container
  • 215lit Fat