CHRYSO®Quad 20

Överensstämmelse Överensstämmelse

CHRYSO® Quad 20 minskar separation och blödning när den tillsätts i färsk betong, utan att påverka flytegenskaperna negativt.

Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Förpackning
Förpackning.
  • Bulk
  • 1000L Container
  • 215L Fat
  • 25L Dunk