CHRYSO®Air R2

Överensstämmelse Överensstämmelse

CHRYSO®Air R2 tillför betongen luft i form av mikroporer. Detta gör att betongen blir frostbeständig och ger ökad hållbarhet. Luftporerna har en smörjande och sammanhållande effekt på den färska betongen och vilket förbättrar bearbetningen och minskar blödningstendenserna.

Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Prestandadeklaration Ladda ner
Förpackning
Förpackning.
  • Bulk
  • 1000L Container
  • 215L Fat
  • 25L Dunk