CHRYSO® DeCap

CHRYSO® Decap är en koncentrerad syra för att ta bort betongrester på utrustning, blandare, betongbil mm. Ett mycket effektivt rengöringsmedel som har en lindrig påverkan på metall, kan verka aggresivt på aluminium. Produkten kan spädas med 1 till 5 delar vatten vid lättare smuts. Läs säkerhetsdatablad före användning.

Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Förpackning
.
  • 1000lit Container
  • 215lit Fat
  • 25lit Dunk