Betongkemi Hydrofob 1

Betongkemi Hydrofob 1 är ett hydrofoberande tillsatsmedel som tillsätts för att förhindra kalkutfällningar och göt betongen mer vattenavvisande.

Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner