CHRYSO® Alpha 18

Överensstämmelse Överensstämmelse

CHRYSO® Alpha 18 gör en jordfuktig betong lättare att komprimera och ökar därmed packningsförmågan i betongen. Det ger betongen en tätare struktur och reducerar även den kapillära absorptionen, vilket skapar en bättre och snyggare ytfinish.

Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Förpackning
Förpackningar.
  • Bulk
  • 1000lit Container
  • 215lit Fat