CHRYSO®Revello Color

CHRYSO®Revello Color är en redy-to-use färgad ytbehandling (ej filmbindande) för att stärka tätskiktet, göra ytan vattenavvisande och förbättra betongens mineralisering. CHRYSO®Revello Color stärker ytans täckskikt, minskar dammandet och neutraliserar den alkaliska processen i betongen, vilket avsevärt minskar kalkutfällningar. Tack vare den skräddarsydda lösningen för att hitta rätt kulör så gör CHRYSO®Revello Color ytan enhetlig utan att förändra mineralaspekten.

Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Förpackning
.
  • 9 L Dunk