CHRYSO® Deco Lav P

CHRYSO®Deco Lav P är en serie av 8 "positiva"vattenbaserade ytretarder. Produkten är användar- och miljövänlig.CHRYSO®Deco Lav P gör det möjligt att fördröja hydratisering av cement på de exponerade ytorna

Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner