CHRYSO®Optima 177

Överensstämmelse Överensstämmelse

Är en superplasticerare speciellt framtagen för fabriksbetong

Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner