CHRYSO®Quad 630

Överensstämmelse Överensstämmelse

CHRYSO®Quad 630 är en ny generation plasticerare och är speciellt lämpad för fabriksbetong där krossad ballast används.

Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner