CHRYSO®Equalis 250

Överensstämmelse Överensstämmelse

CHRYSO®Equalis 250 förbättrar arbetsbarheten, öppenhållandetid med en begränsad effekt på betongens tidiga hållfasthet. 

Marknads specifikation Marknads specifikation
Tekniskt Datablad Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner