Ytbehandling

CHRYSO® HD
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation
CHRYSO® HD genomtränger och har två stora egenskaper, ytförstärka det övre skiktet i betongen och gör betongen mer dammfri och...
Produkt beskrivning
CHRYSO®RenoCrete Color
Förnya din gamla och slitna marksten
Produkt beskrivning
CHRYSO®Revello Color
Marknads specifikation
Färgad ytbehandling för prefabiricerade betongelement
Produkt beskrivning
CHRYSO®FiniSafe
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®FiniSafe  är utvecklat för att underlätta ytbehandlingen av betong. Samtidigt som betongens bearbetningbarhet för slutlig ytfinish...
Produkt beskrivning
CHRYSO®FiniSol SF100
Marknads specifikation Marknads specifikation
  CHRYSO®FiniSol SF100  är en vattenavvisande lösning ämnad till betongytor,och ökar dessutom både slitstyrkan och hållbarheten.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Xtag
Marknads specifikation
CHRYSO®Xtag är en impregneringslösning avsedd för att skydda betong, tegelsten och viss natursten mot graffiti.
Produkt beskrivning
CHRYSO®FiniSol Brut
Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®FiniSol Brut  Speciellt anpassad för att skydda exponerad ballast i betong.
Produkt beskrivning