Ultra high performance concrete

Ultra-High Performance Concrete (UHPC) eller Ultra-high fibre-reinforced concrete (UHPFRC) kräver en hög dosering av både cement och tillsatsmedel

CHRYSO har utvecklat en serie av högt tekniska lösningar för att möta de stränga kraven hos UHPFRC vilket tillåter:

  • Utmärkt arbetsbarhet
  • Högt resistent möt kemiskt aggressiva miljöer 
  • God och väldigt fin ytfinish kvalitet