Retarder

CHRYSO®Tard CHR
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation Marknads specifikation
En retarder som förlänger uppehållandetiden och arbetsbarheten på betongen.
Produkt beskrivning