Övriga produkter

Betongkemi Betongplast
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Betongplast förbättrar vidhäftning, vattentätning och bearbetbarheten hos betongen. Betongkemi Betongplast har även en accelererande effekt.
Produkt beskrivning
Betongkemi Hydrofob 1
Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Hydrofob 1 är ett hydrofoberande tillsatsmedel som tillsätts för att förhindra kalkutfällningar och göt betongen mer vattenavvisande.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Serenis
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®Serenis är ett krympnings reduceringsmedel, tillsatsmedel för betong och murbruk.
Produkt beskrivning
CHRYSO®AB 42
CHRYSO®AB 42 är en produkt som reducerar luftstrukturen i betongen samt förhindrar luftbubblor i ytan.
Produkt beskrivning
CHRYSO®FiniSafe
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®FiniSafe  är utvecklat för att underlätta ytbehandlingen av betong. Samtidigt som betongens bearbetningbarhet för slutlig ytfinish...
Produkt beskrivning
CHRYSO®FiniSol SF100
Marknads specifikation Marknads specifikation
  CHRYSO®FiniSol SF100  är en vattenavvisande lösning ämnad till betongytor,och ökar dessutom både slitstyrkan och hållbarheten.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Xtag
Marknads specifikation
CHRYSO®Xtag är en impregneringslösning avsedd för att skydda betong, tegelsten och viss natursten mot graffiti.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Betongplast VHP
Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®Betongplast VHP förbättrar betongens vidhäftning och kan används som primer för tex. golvbruk.
Produkt beskrivning