Övriga produkter

Betongkemi Krympspärr 1
Marknads specifikation Marknads specifikation
En vattenbaserad krymp och fuktspärr som används på nygjuten betong
Produkt beskrivning
Betongkemi Betongplast
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Betongplast förbättrar vidhäftning, vattentätning och bearbetbarheten hos betongen. Betongkemi Betongplast har även en accelererande effekt.
Produkt beskrivning
Betongkemi Hydrofob 1
Marknads specifikation Marknads specifikation
Betongkemi Hydrofob 1 är ett hydrofoberande tillsatsmedel som tillsätts för att förhindra kalkutfällningar och göt betongen mer vattenavvisande.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Serenis
Överensstämmelse Överensstämmelse
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®Serenis är ett krympnings reduceringsmedel, tillsatsmedel för betong och murbruk.
Produkt beskrivning
CHRYSO®AB 42
CHRYSO®AB 42 är en produkt som reducerar luftstrukturen i betongen samt förhindrar luftbubblor i ytan.
Produkt beskrivning
CHRYSO®FiniSafe
Marknads specifikation Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®FiniSafe  är utvecklat för att underlätta ytbehandlingen av betong. Samtidigt som betongens bearbetningbarhet för slutlig ytfinish...
Produkt beskrivning
CHRYSO®FiniSol SF100
Marknads specifikation Marknads specifikation
  CHRYSO®FiniSol SF100  är en vattenavvisande lösning ämnad till betongytor,och ökar dessutom både slitstyrkan och hållbarheten.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Xtag
Marknads specifikation
CHRYSO®Xtag är en impregneringslösning avsedd för att skydda betong, tegelsten och viss natursten mot graffiti.
Produkt beskrivning