Vår lokala expertis

Anders Svensson

Utöver ett flertal duktiga tekniska säljare som besitter erfarenhet och kunskap, är det Anders Svensson som är vår främsta lokala expert inom området betong.

Anders Svensson har otroliga 50 års erfarenhet av betong. Karriären började på golvet i en betongfabrik hemma på orten för att sedan bli ansvarig för produktion och kvalité. De senaste 30 åren har han arbetat inom teknisk försäljning av tillsatsmedel och rådgivning.

År 2008 startade han företaget Betongkemi Nordic AB, numera Chryso Nordic AB. Det är tack vare Anders expertis och otroliga erfarenhet som har expanderat Chryso Nordic och hjälpt många med att lösa betongtekniska problem och få en bättre betong.

Betonglabb

Tre mil öster om Göteborg finns vi med vårt huvudkontor, lager och lokala betonglabb. Här kan vi göra mindre prover och tester för våra kunder, exempelvis: testa tryckhållfasthet, sikta material, förprover av betong formuleringar, material utveckling och kontrollera produkt kvalité. För att läsa mer vad Chryso France har att tillhanda hålla klicka här nedan.

Läs mer