Arbetsområden

På Chryso integreras många avdelningar. Nedan finns detaljerad information om den kunskap vi besitter och hur arbetar.

Chryso Nordic AB har en nära relation med Chryso France, där många av våra produkter är utvecklade och producerade. När vårt laboratorium i Sverige inte räcker till har vi tillgång till Chryso France enorma forskning och utvecklingsavdelning och deras stora laboratorium.

Forskning och utveckling

Uppdrag:

Forskning; Projektledning; Kemiska formuleringar; blandningar; Processutveckling; Standardisering; Patentansökningar; Lagstadgade övervakning; Bibliografiska studier; Material, kemikalier och mekaniska försök och tester; Betong formuleringar; Cement formuleringar; Estetisk betong.

Profiler och kvalifikationer:

Laboratorieoperatör, laboratorietekniker, formulerings tekniker, projektledare, forskningsingenjörer och tekniker som är doktorerande i ämnet och dess material.

Produktion

Uppdrag:

Kemisk blandning; Syntetisk kemi; Kvalitetskontroll av produkter; Lastning och lossning; Förpackning; logistik.

Profiler och kvalifikationer:

Tillverkning, lastning och förpacknings operatörer; tillverkningstekniker; gruppchefer; laboratorietekniker; verkstadschefer; ingenjörer; inköpschefer mm.

Industriell säkerhet, underhåll, reparation och nybyggnationer

Uppdrag:

Mekanik; Elektronik; Metrologi; Energi; Rör och avlopp; Underleverantörs förvaltning; Övriga processer.

Profiler och kvalifikationer:

Underhållspersonal; Avdelningschefer och ingenjörer.

Logistik

Uppdrag:

Order hantering och administration; Förpackning; Nationella och internationella leveranser

Profiler och kvalifikationer:

Logistikchefer (bulk och förpackade varor); Exportchefer; Logistik personal försäljningschefer; Avdelnings personal

Försäljning, teknisk försäljning, tjänster och marknadsföring

Uppdrag:

Försäljning, Förvaltning av nyckelkunder; Teknisk rådgivning och expertis utav tillsatsmedel och material; Doserings anläggningar, Utbildning och träning; Marknadsföring

Profiler och kvalifikationer:

 

Säljare som är specialister i industrin; tekniska rådgivare; tekniska chefer; försäljningschefer; Marknadschefer; Marknadsföringschefer

Support

Uppdrag:

Ekonomisk styrning; Redovisning; Försäljning; QHSE (quality, health, safety, environment); Personalavdelning; assistering

Profiler och kvalifikationer:

Redovisning assistent, eknonomi chefer, räkenskapsförvaltare, revisorer, H&R chefer, inköpare, hälsa, säkerhet och miljö chefer, chefsassistenter