Screed

ADCEM 200

special additive

ADCEM PR is a powder additive used in the mixture of Cemfloor leveling compound. ADCEM PR creates a self leveling levelling compound. ADCEM PR provides several advantages including control in the various shrinkage steps and drying process in the recipe design of Cemfloor.

ADCEM PR gör det möjligt för Cemfloor avjämningsmassa att uppnå mycket låg krympning,med ett genomsnitt under 300 µ/m. Cemfloor golvbeläggning kan appliceras på ytor upp till 150 m² utan kontrollfogar.

Application domain

  • All Portland cement types

Let's talk about your project