CHRYSO‘s Acceleratorer för betong ger en snabbare härdningstid och förbättrar betongens totala ökade hållfasthet. Acceleratorerna i fabriksbetongtillverkning används främst vid kallt väder, det är indelade i två familjer:

  • Tillstyvnadsaccelerator- minskar den initiala härdningstiden
  • Hållfasthetsaccelerator- ökar den initiala hållfasthetsutvecklingen av betongen

CHRYSO Acceleratorer kan hjälpa till att reducera arbetstiden och kostnaderna för produktion med alla cementtyper.