CHRYSO Luftporbildare skapar en stabil lufthalt med stabila mikroskopiska luftbubblor, det gör att betongen ger ett effektivt frys-och upptining skydd. Dessutom förbättrar dessa lösningar färsk betongbearbetbarhet och platsbarhet i de prefabricerade formarna.