CHRYSO® serier av superplasticerare möter de utmaningar som finns inom fabrikbetong:

  • Framställa betong med låga VCT förhållanden men ändå behålla flytbarheten för att underlätta utläggning i formar och förbättra produktiviteten
  • Förbättrad betongkvaliteté 
  • Jämna och fina ytor på slutprodukten

Dessutom ger CHRYSO‘s serier av superplasticerare betongen exceptionella egenskaper och lämpar sig väldigt bra för långa transporter och pumpning.