CHRYSO designar självnivillerande högpresterade avjämningsmassa, formulerad med cementbaserade funktionella bindemedel och erbjuder pålitliga och robusta lösningar för ett brett spektrum av applikationer. Produkten produceras i betongfabrik och levereras med vanlig betongtransport.