Med vår erfarenhet i ryggen och vår vilja att möta alla behov och utmaningar har CHRYSO tagit fram tillsatser för speciella applikationer.

Våra produkter:
  • CHRYSO® AB 42 – Tillsatsmedel som begränsar håligheter såväl som mängden instängd luft i betongen
  • CHRYSO®OptiCo2-HC – Gör det enklare att komprimera jordfuktig betong och därmed öka packningsförmågan i betongen