Webbplatsen https://www.chryso.com (hädanefter ”Webbplatsen”) ägs av Chryso Nordic AB , ett företag som verkar under svensk lag, vars säte är Färgvägen 8, 443 61 STENKULLEN, SWEDEN, registrerat i Bolagsverket under nummer 556753-4408 (hädanefter ”Chryso Nordic AB”). 

Åtkomst till Webbplatsen och användning av dess innehåll medför oreserverad acceptans av dessa allmänna användningsvillkor av Webbplatsens användare (hädanefter ”Webbplatsanvändaren”). Dessa allmänna användningsvillkor kan när som helst modifieras eller kompletteras av Chryso Nordic AB.  

Webbplatsen drivs av WP SERVEUR, SARL: 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes.


Webbplatsinnehåll  – friskrivning

Webbplatsen visar information om Chryso Nordics AB’s aktiviteter.

Informationen på Webbplatsen görs endast tillgänglig av Chryso Nordic AB i informationssyfte. Chryso Nordic AB vidtar alla upptänkliga åtgärder för att säkerställa att Webbplatsen är uppdaterad. Chryso Nordic AB omfattas av en skyldighet att arbeta efter bästa förmåga avseende informationen som görs tillgänglig för Webbplatsanvändaren.

Chryso Nordic AB vidtar lämpliga åtgärder för att hålla Webbplatsen uppdaterad och erbjuda pålitlig information. Chryso Nordic AB kan emellertid inte hållas ansvarigt för fel, utelämnanden, felaktigheter eller brister i informationen på Webbplatsen. Följaktligen är Webbplatsanvändaren införstådd med att denna information används under dennes exklusiva ansvar.

Webbplatsen är inte en e-handelssida och information på Webbplatsen är inte att betrakta som ett sälj- eller inköpserbjudande. Vissa produkter, processer och program som presenteras på Webbplatsen kanske inte erbjuds i alla länder. .


Immaterialrätt

Webbplatsens allmänna struktur samt programvara, texter, animerade eller stationära bilder, ljud, kunskap, ritningar, grafik, databaser och alla andra element som utgör Webbplatsen är Chrysos Nordic AB exklusiva egendom. En representation och/eller reproduktion av hela eller delar av Webbplatsen i någon annan process är utan uttryckligen givet tillstånd från Chryso förbjuden, och är att betrakta som urkundsförfalskning i den betydelse som fastställs i artikel L. 335-2 et seq. i fransk immaterialrätt. 

Varumärken och logotyper som visas på Webbplatsen är Chrysos Nordic AB eller tredje parts egendom. Användning eller reproduktion, helt eller delvis, av dessa varumärken och/eller logotyper är förbjuden i enlighet med artikel L.713-2 i fransk immaterialrätt, om inte tillstånd uttryckligen getts i förväg från Chryso Nordic AB eller den tredje part som äger varumärket.


Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, oberoende av Webbplatsen.

Chryso Nordic AB varken redigerar eller kontrollerar källorna och innehållet på dessa webbplatser eller deras länkar till andra webbplatser. Länkarna till dessa webbplatser utgör inte i något fall ett godkännande, en validering eller en sammankoppling av Chryso Nordic AB med innehållet på dessa webbplatser.  

Chryso Nordic AB kan därför inte hållas ansvarigt för innehåll, produkter, tjänster, annonser, cookies eller andra element på dessa webbplatser, eller för skador eller förluster, bevisade eller påstådda, som beror på eller är relaterade till användningen av information, tjänster eller data tillgängliga på dessa webbplatser..

Länkar till Webbplatsens sidor

För att skapa en länk till Webbplatsen krävs uttryckligt och i förväg givet tillstånd från Chryso Nordic AB. Detta tillstånd kan också när som helst efter eget gottfinnande dras tillbaka av Chryso Nordic AB. 

Behandling av personuppgifter

För mer information om vår behandling av Personuppgifter kan du konsultera vår Integritetspolicy.


Webbplatsens tekniska funktion – inga garantier

Chryso Nordic AB kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår av eller i anslutning till webbplatsen.  

Chryso Nordic AB får när som helst och utan särskilt meddelande modifiera, spärra eller avbryta åtkomsten till Webbplatsen och distributionen av hela eller delar av Webbplatsen. 

Webbplatsanvändaren bekräftar att denne har kunskapen och utrustningen som krävs för att öppna och använda denna Webbplats och har kontrollerat att datorkonfigurationen som används är i perfekt fungerande skick och inte har några virus. 

Tvister

Webbplatsinnehållet omfattas av svensk lagstiftning, exklusive dess lagar för tvisthantering. Detta gäller materiella regler och formregler, och dess innehåll kommer endast att utvärderas av behörig svensk domstol


CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8 – 443 61 STENKULLEN – Sverige, momsregistreringsnummer SE553453440801

Email : info@chryso.se,  Tel : +46(0)31-352 50 80 – www.chryso.se