CHRYSO har formsläppmedel för gjutning av fabriksbetong som:

  • Tillför kvalitet och fina ytor på betongen
  • Optimerad förbrukning för minskade kostnader och miljöpåverkan

CHRYSO erbjuder vi släppmedel med optimerade HSE-profiler (Hälsa Säkerhet Miljö).

Vår produkt: