Fokus på Innovation

Byggbranschen kräver en kontinuerlig utveckling av tekniker och lösningar för att möta utmaningar inom prestanda, motståndskraft och hållbarhet. CHRYSO har fokuserat på viktiga drivkrafter inom byggbranschen för att anpassa sin innovationspipeline. Genom att kombinera sitt kunddrivna tillvägagångssätt med sin innovationsförmåga har CHRYSO utvecklat ett starkt ständigt förnyat utbud av teknologier. Tillför mervärdeslösningar och tjänster för att upprätthålla sina kunders behov och mål.

Som en del av den nya Saint-Gobain Construction Chemicals Divisionen, går CHRYSO & GCP nu tillsammans för att påskynda innovation för förbättra betongens prestanda och hållbarhet.

Genom att kombinera de båda organisationernas styrkor och resurser kan vi förse våra kunder över hela Norden med de mest avancerade och banbrytande lösningarna.

Att kombinera vår avancerade kompetens inom polymerdesign med vår expertis inom betongrecept uppbyggnad gör att vi kan utveckla banbrytande tillsatsmedel till betongindustrin. Detta är en viktig framgångsfaktor för att minska både Co2-avtrycket och kostnader.

Våra sammanslagna produkter och tjänster ger oss en fantastisk förmåga att förse den Nordiska marknaden innovativa lösningar som bidrar till hållbart byggande.

Innovation

Innovation är ligger i gruppens DNA, och vi ligger i framkant för att möta morgondagens utmaningar. Varje år tar vi fram nya produkter och lösningar runt om i hela världen för att möta våra partners behov.

  • Designar molekyler själva
  • 20% av gruppens medarbetare arbetar med FoU
  • 35% av omsättningen genereras av produkter som är mindre än 5 år gamla
  • 3% av omsättningen återinvesteras i FoU.

Vårt tekniska team arbetar nära FoU-teamet, med hjälp av toppmodern teknik, utrustning och råmaterial, för att utveckla unika innovativa lösningar, baserade på dina unika krav och material. Detta gör att vi kan ta fram skräddarsydda lösningar med den senaste tekniken.

Individuell Support

Vi arbetar nära våra kunder både med individanpassade tekniska lösningar, och med en support som är individuellt anpassad. Vi vill bygga partnerskap och långa relationer och har en helhetssyn när vi hittar lösning och upplägg för Dig och Din betong.

Vi är inte bara en leverantör av högprestrade produkter, vi är ditt bollplank när det kommer till tekniska utmaningar. Vi tar tillsammans fram en arbetsplan för hur vi tillsammans ska nå era mål.

Teknisk “Know-How”

Vi har lång erfarenhet i Skandinavien och vet vilka utmaningar vi har i Norden. Vi har en bred praktisk kunskap om betong som material och våra produkter. Det gör att vi på bästa sätt vet hur du skall få en fungerade produktion från ax till limpa