CHRYSO‘s membranhärdare har flera fördelar bland annat:

  • Förhindra snabb vattenavgång
  • Minskar risken för att betongen torkar ut för snabbt som ger en minskad risk för sprickbildning