CHRYSO Luftporbildare skapar ett stabil lufthalt och luftstruktur, vilket förbättrar betongens motståndskraft mot frys- och tiningscykler. De ger:

  • Beständighet mot frost och salter
  • Förbättrad arbetsbarhet och utläggning
  • Förbättrad möjlighet att leverera rätt betongkvalitet på arbetsplatsen