CHRYSO’s Acceleratorer för betong ger en snabbare härdningstid och förbättrar betongens totala ökade hållfasthet. En snabbare härdning- och avformningstid möjliggör en ökning av produktionshastigheten och formrotationen.

CHRYSO Acceleratorer kan hjälpa till att öka prefabricerade anläggningars produktivitet och minska kostnaderna för alla cementtyper samtidigt som de önskade härdade egenskaperna bibehålls. Sortimentet omfattar lågalkaliska och klorfria lösningar.