Vi har formsläppmedel för både direktavformning och traditionell avformning.

  • Tillför kvalitet och fina ytor på betongen
  • Optimerad förbrukning för minskade kostnader och miljöpåverkan

På CHRYSO erbjuder vi släppmedel med optimerade HSE-profiler (Hälsa Säkerhet Miljö).

Vår produkt: