friskrivningar

 

Webbplatsen https://www.chryso.sewww.chryso.se ("webbplatsen") tillhör företaget CHRYSO SAS, förenklat aktiebolag med ett kapital på 403.665 euros, med huvudkontor 19, place de la Résistance, 92450 Issy les Moulineaux, inskrivet i handelsregistret i Nanterre under nummer B 964 200 497. Tillgång till och bruk av webbplatsen och dess innehåll lyder under följande villkor. Att gå in på webbplatsen och navigera där medför att du utan förbehåll accepterar dessa villkor.

" Den tjänsteprestatör som handhar direkt och permanent lagring är företaget Inov-Agency: 51-53 rue de l'Alcazar -59000 Lille. www.inov-agency.com

Grafisk utformning och integration av webbplatsen har utförts av företaget Inov-Agency.

Webbplatsens innehåll – Ansvarsförhållanden

Informationerna på webbplatsen ställs till ditt förfogande av CHRYSO i upplysningssyfte. CHRYSO gör sitt bästa för att hålla webbplatsen à jour. CHRYSO har enbart skyldighet att på bästa möjliga sätt tillhandahålla informationer för de personer som går in på webbplatsen. I det fall CHRYSO har använt lämpliga medel för att försäkra sig om att de informationer som finns på webbplatsen är tillförlitliga och uttömmande kan CHRYSO inte på något sätt ställas till ansvar för felaktigheter eller förbiseenden eller de resultat du uppnått genom bruk av dessa informationer. I synnerhet kan bruket av hypertextlänkar medföra att du går in på andra webbplatser för att inhämta information, webbplatser över vilka CHRYSO inte har någon kontroll. Du måste vara medveten om att du använder dessa informationer enbart på eget ansvar. Webbplatsen är ingen e-handelssida: informationerna kan inte ses som ett försäljnings- eller köp erbjudande. Samtliga produkter, processer och program på webbplatsen finns inte tillgängliga i alla länder.

Immateriell äganderätt

Den generella strukturen, precis som programvaror, texter, bilder, animerade eller ej, ljud, sakkunskap, ritningar, grafik, databaser och mera allmänt alla andra beståndsdelar på webbplatsen ingår i CHRYSO:s ensamrätt. All fullständig eller delvis representation och/eller reproduktion av webbplatsen, på vilket sätt det vara må, utan uttryckligt medgivande från företaget CHRYSO, är förbjuden och ses som en förfalskning, vars påföljder beskrivs i artiklar L.335-2 och följande i lagen om immateriell äganderätt. De varumärken och loggor som finns på webbplatsen tillhör antingen CHRYSO eller tredje parter. All användning, fullständig eller delvis reproduktion av dessa varumärken och/eller loggor är förbjuden, i enlighet med artikel L.713-2 i lagen om immateriell äganderätt, utom i de fall CHRYSO eller den tredje part som äger märkesrätten i förväg och uttryckligen gett sitt tillstånd.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, i synnerhet till CHRYSO:s partner. Införandet av sådana länkar ska ha erhållit uttrycklig tillåtelse i förväg. Allt skapande av länkar på webbplatsen kräver uttrycklig tillåtelse i förväg från CHRYSO. Tillåtelsen kan när som helst dras in av CHRYSO, utan att företaget fördenskull måste rättfärdiga sitt beslut.

Bearbetning av personuppgifter

I enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har automatisk databehandling av personuppgifter från denna webbplats anmälts till CNIL (Frankrikes tillsynsmyndighet för data- och personuppgifter), vilken utfärdat ett mottagningskvitto med nummer 1218416, daterat den 24 september 2004. Du informeras bland annat om att, i enlighet med artikel 27 i dataskyddslagen av den 6 januari 1978, används de informationer som du lämnar via webbplatsens formulär för att svara på dina frågor och uppfylla dina önskemål. Uppgifterna är avsedda för företaget CHRYSO, vilket ansvarar för bearbetningen, i administrativt, kommersiellt och/eller marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter är avsedda för företaget CHRYSO och dess partner och kommer inte att kommuniceras till tredje part. CHRYSO använder alla behövliga medel för att se till att de upprättade filerna som innehåller personuppgifter skyddas på vederbörligt sätt. Du informeras om att när du besöker webbplatsen, kan ett spårningssystem kopplas in – ett system som gör det möjligt att i 24 timmar spara de informationer du lämnat. Du har rätt till insyn, rätt att återkalla och ändra de personuppgifter du lämnat. Du informeras om att du har rätt till insyn och till att ändra dina personuppgifter genom att skriva till företaget CHRYSO (19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux, Frankrike) eller genom att skicka e-post till [email protected] Dock vill CHRYSO dra din uppmärksamhet till att det finns eventuella konfidentiella risker för informationer som överförs via Internet. Den som använder webbplatsen förväntas följa bestämmelserna i dataskyddslagen, och vara medveten om att brott mot denna lag kan få rättsliga påföljder. När du får tillgång till andras personuppgifter, förväntas du avhålla dig från all sorts uppsamling, missbruk och i största allmänhet handlingar som negativt skulle kunna påverka andras privatliv eller goda rykte.

Webbplatsens tekniska funktion – Avsaknad av garanti

Webbplatsen är normalt tillgänglig dygnet om och 7 dagar av 7. I fall av force majeure, datatekniska problem, svårigheter kopplade till telekommunikationsnätens struktur eller tekniska problem, underhåll - listan är inte uttömmande -, kan tillgång till hela eller en del av webbplatsen avbrytas eller tas bort efter ett beslut från företaget CHRYSO. Vid underhåll och/eller något annan beslut från företaget CHRYSO, kan åtkomsten till webbplatsen avbrytas. Webbplatsen kan förändras eller utvecklas utan föregående besked. Den som besöker webbplatsen erkänner sig förfoga över den kunskap och de medel som krävs för att få tillgång till och kunna använda sig av webbplatsen. Besökaren erkänner sig ha kontrollerat att den använda datakonfigurationen inte innehåller något virus och att den fungerar korrekt.

Ansvarsförhållanden

Webbplatsens innehåll lyder under fransk lagstiftning, med undantag för lagvalsregler. Detta gäller såväl materiella som formella regler, och innehållet bedöms enbart av behörig fransk domstol.