Ytretarder

CHRYSO®Revello Isy D
Marknads specifikation
CHRYSO®Revello Isy D är ett utbud av vattenbaserade in-form ytretarders med ytterligare släppmedels funktion.
Produkt beskrivning
CHRYSO®Deco Lav N
Marknads specifikation
CHRYSO®Deco Lav N gör det möjligt att fördröjahärdning av cement på betongytan i kontakt med formen.
Produkt beskrivning
CHRYSO® Deco Lav P
Marknads specifikation Marknads specifikation
CHRYSO®Deco Lav P är en serie av 8 "positiva"vattenbaserade ytretarder. Produkten är användar- och miljövänlig.
Produkt beskrivning